PRZEWIERTY STEROWANE

Wysokiej klasy wiertnica horyzontalna firmy Ditch Witch - pozwala na wykonanie przewiertów sterowanych pod drogami, rzekami, torami, zbiornikami wodnymi i innymi przeszkodami. System All Terrain pozwala na skuteczne wykonywanie przewiertów w gruntach takich jak formacje kamieniste i żwirowe, luźne formacje skalne.

Horyzontalne przewierty sterowane to nowa możliwość, która pozwala na układanie rur bez konieczności wykonywania wykopów. Technologie bezwykopowe umożliwiają wykonanie instalacji podziemnych na terenach zurbanizowanych, przy minimalnym utrudnieniu dla mieszkańców i ruchu pojazdów. Metoda przewiertów sterowanych redukuje do minimum ingerencję w środowisko naturalne. Oferujemy Państwu wykonanie przewiertów o średnicach od 110mm do 660mm.